Back to top
Иновация

По-продуктивни хибриди

На въпроса дали може да има по-добри зеленчуци, ние в AGRIS отговаряме с „да“. Природата има отговори за продукти, които могат да променят данните и да подобрят зеленчукопроизводството, продукти, които зачитат усилената работа на производителя и предлагат по-продуктивни култури, продукти, които гарантират по-добро здраве и по-високи доходи.
В AGRIS търсим тези отговори и постоянно обогатяваме гамата на нашите продукти с нови хибриди, постоянно проучваме възможностите и откриваме най-добрия начин за работа. В този контекст ние участваме в изследователски програми, които търсят хибриди за специфични местни условия, устойчивост на рискове и засаждане на няколко култивационни зони.

Обратно към Иновация