Back to top
AGRIS – ΑΠΘ: Νέα ερευνητικά προγράμματα για ποιοτικότερες σοδειές

Στην υλοποίηση δύο καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και της ποιότητας των καλλιεργειών προχωράει η εταιρεία προηγμένης Λαχανοκομίας AGRIS, ξεκινώντας νέες συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Οι συνεργασίες αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων «VEG-PROTECT» και «LEDWAR.gr» (LED WAteRmelon GRafted), τα οποία στοχεύουν στη βελτιστοποίηση τόσο της ποιότητας του παραγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών όσο και της παραγωγικής διαδικασίας σε μία νέα δυναμική θερμοκηπιακή μονάδα, αλλά και στη μείωση του κόστους παραγωγής υψηλής ποιότητας εμβολιασμένων σποροφύτων καρπουζιού.

VEG-PROTECT

Το VEG-PROTECT είναι μία σύμπραξη 4 ερευνητικών φορέων και 2 επιχειρήσεων που θέτει ως κεντρικό στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη σύμπραξη μέσω της αντιμετώπισης επιμέρους προβλημάτων που η κάθε μία αντιμετωπίζει.

Ο πρώτος άξονας δραστηριοτήτων του VEG-PROTECT στοχεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων καινοτόμων μεθοδολογιών ανίχνευσης βακτηριολογικών και ιολογικών προσβολών στο σπόρο και τα νεαρά φυτάρια καθώς και την διαχείριση των προσβολών.

Στη βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου υλικού θα συμβάλλει και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία του φυτωρίου, ριζοβακτηρίων που επάγουν ανάπτυξη των φυτών και αντοχή σε ασθένειες, τόσο σε συνθήκες συμβατικών εδαφικών συστημάτων όσο και υδροπονικών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες «ομικές» τεχνολογίες.

Ο δεύτερος άξονας δραστηριοτήτων του έργου αφορά τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε μία νέα αλλά εξαιρετικά δυναμική θερμοκηπιακή μονάδα και θα δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση ασθενειών στις καλλιέργειες της μονάδας.

Με στόχο τον περιορισμό των εισροών συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα αξιολογηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης βιολογικών παραγόντων και χαμηλού κινδύνου ουσιών που εντάσσονται στην κατηγορία της «πράσινης χημείας – green chemistry». Η αξιολόγηση θα γίνει έναντι των κύριων παθογόνων που προσβάλλουν τις καλλιέργειες της μονάδας όπως αυτές θα προσδιορισθούν στα πλαίσια του έργου.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς, ερευνητικοί και παραγωγικοί, διαθέτουν όλη τη σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία όντας οι πλέον ειδικοί και καταξιωμένοι του σχετικού χώρου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος και η επίτευξη των στόχων που αυτό θέτει θα προσφέρουν απαραίτητη γνώση στην βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

LEDWAR

Το πρόγραμμα LEDWAR.gr περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνητού φωτισμού με λαμπτήρες LED για τη μείωση του κόστους παραγωγής υψηλής ποιότητας εμβολιασμένων σποροφύτων καρπουζιού.

Ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν μέσω της σύμπραξης του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ, LANDRES και της AGRIS με άριστη τεχνογνωσία στα επιμέρους πεδία που δραστηριοποιούνται.

Σημειώνεται ότι η χρήση της τεχνολογίας φωτισμού LED στο στάδιο της επούλωσης των εμβολιασμένων σποροφύτων εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία τα τελευταία χρόνια από την AGRIS με αποτέλεσμα οι καλλιεργητές να απολαμβάνουν:

  • κατάλληλα σπορόφυτα ικανά να ανταπεξέλθουν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και ασθένειες του εδάφους.
  • ομοιομορφία καρπών, μεγαλύτερη και σταθερή ποιότητα.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκμετάλλευση λαμπτήρων LED, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ενεργειακή και φωτοσυνθετική απόδοση, μηδενική εκπομπή θερμικού φορτίου καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις συμβατικές πηγές φωτισμού για τη μείωση του κύκλου παραγωγής των απαιτούμενων σποροφύτων για τον εμβολιασμό (υποκείμενο και εμβόλιο) και την αποτελεσματικότερη συγκόλληση τους.

Πέραν της αποτελεσματικότητας των λαμπτήρων, μεγάλη σημασία θα δοθεί στην κάλυψη των αναγκών των παραγωγών σε υψηλής ποιότητας εμβολιασμένα σπορόφυτα καρπουζιού, αλλά και του καταναλωτικού κοινού που ενδιαφέρεται για τη χρήση στην αγροτική παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών.

Η χρήση λαμπτήρων LED στη διαδικασία παραγωγής εμβολιασμένων σποροφύτων καρπουζιού με τη μείωση του κόστους παραγωγής και την υψηλότερη ποιότητα τους, θα συντελέσει στην ενίσχυση της χρήσης από τους παραγωγούς πολλαπλασιαστικού υλικού άριστης ποιότητας, γεγονός που αποτελεί βασικό κανόνα επιτυχίας στις λαχανοκομικές καλλιέργειες.