Back to top
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

Курс на развитие и напредък

Точно преди началото на новото хилядолетие, в един динамичен период на просперитет за AGRIS и докато все още компаниите на гръцкия пазар,   осъществяващи дейност в производството на разсади, са малко, компанията използва ефективно бизнес постиженията от предишните години и навлиза динамично на пазара, изграждайки един още по-развит конкурентен модел.

През 2001 г. ръководството на компанията, с интуиция, смелост и иновативен дух, взима решение да ограничи дейността си в областта на едрото градинарство и цветарство и да фокусира своята дейност върху производството на посадъчен материал за градинарството и изследователската дейност, основавайки AGRIPLANT в Клиди, Иматия. Това е стъпка към предприемаческата независимост и премерения риск, която се укрепва допълнително от сливането на двете компании през 2010 година.

 

Две години по-рано през 2008 г., компанията прави опит да навлезе на пазара на Балканите със създаването на AGRIS България, който е последван през 2011 г. от създаването на AGRIS Румъния.

Развитието на AGRIS е свързано с дати, които променят изцяло ситуацията в сферата на гръцкото градинарство. Един кратък исторически преглед назад показва развитието на AGRIS във времето.

1983

Установяване в Солун

1987

Ексклузивно представителство на HM-Clause в Гърция

1993

Ексклузивен дистрибутор на PRO.SE.ME, включително и на пшенеца сорт "Simeto", който е водещ продукт в Гърция

1998

AGRIS се премества при новите си съоражения намиращи се в индустриалната зона на Солун. Там, AGRIS създава модерен център с потенциал за обработване на 20000 тона семена годишно

2001

Създаване на AGRIPLANT с предмет на дейност производството на разсади и създаване на първата производствена база в Kлиди, Иматия

2002

Започва сътрудничество с Аристотеловия Университет в Солун

2008

Отваряне на пазарите в чужбина със създаване на AGRIS БЪЛГАРИЯ

2009

Започва сътрудничество с Техническия  институт в Крит в сферата на научните изследвания

2010

Изграждане на нова станция за производство на разсади в Йерапетра, остров Крит
Създаване на първата Експериментална станция в Kлиди, Иматия
Компанията получава настоящата си правна форма след сливането на AGRIS с AGRIPLANT

2011

По-нататъшно разширяване на бизнеса със създаването на AGRIS Румъния
Нова Експериментална станция в Трифилия, Месиния

Сертификати по ISO 9001 и 22000 за производствените бази и продуктите в Клиди, Иматия и в Йерапетра, остров Крит.
Започва сътрудничество с Техническия  институт в Пелопонес в сферата на научните изследвания

2013

Нова Експериментална станция в Трифилия, Месиния

2014

Сертифициране на производствената база и продуктите на остров Крит по GSPP (Good Seed & Plant Practice)

2017

AGRIS става основен партньор на S.I.S.-PRO.SE.ME за Гърция, Кипър и България. По този начин, AGRIS подобрява продуктовия си набор от пшеница и други култури.

2020

Основаване на AGRIS Албания. Дистрибиция на HM.CLAUSE в Албания