Back to top
HISTORIKU

Një kurs i Evolucionit & Progresit

Pak para fillimit të mijëvjecarit të ri, në një kohë të rritjes dinamike për AGRIS, dhe ndërsa disa kompani greke janë akoma aktive në prodhimin e farës, kompania shfrytëzon frytet e biznesit të viteve të kaluara dhe po hyn dinamikisht në treg, duke e bërë atë një treg të rritjes, një model edhe më konkurrues. Në vitin 2001, Menaxhimi me depërtim, guxim dhe një mendje moderne vendosi të kufizojë aktivitetet e tij në fushën e Kultivimit dhe Lulëzimit dhe të përqëndrohet në prodhimin e materialit përhapjen e bimëve dhe hulumtimet, duke vendosur AGRIPLANT në Klidhi Imathia. 

Është një lëvizje e pavarësisë së biznesit dhe rreziku i llogaritur që garantohet nga bashkimi i dy kompanive në vitin 2010. Dy vjet më parë në vitin 2008, kompania po hap tregje në Ballkan me krijimin e AGRIS Bulgaria, e cila vazhdoi në 2011 me krijimin e AGRIS Rumania. Kursi i AGRIS shënohet me data që ndryshuan të dhënat në sektorin Grek të Perimeve. Një vështrim i shkurtër i këtyre tregon evolucionin e AGRIS me kalimin e kohës.

1983

Themelimi në Thessaloniki 

1987

Përfaqësimi ekskluziv i HM-Clause në Greqi

1993

Fillon bashkëpunimi me kompaninë italiane të farave PRO.SE.ME, pasi AGRIS bëhet përfaqësuesi ekskluziv i varietetit të grurit Simeto. Bashkëpunimi i dy kompanive merr shumëllojshmëri në 50% të tregut Grek

1998

Objektet e pronarit të AGRIS inagurohen në Zonën Industriale të Selanikut. Aty është ngritur një qendër e përpunimit dhe prodhimit të drithërave më të artit, e aftë të përpunojë 20,000 ton farë në vit

2001

Themelimi i AGRIPLANT me qëllim prodhimin e fidanëve dhe krijimin e Njësisë së parë të Prodhimit në Klidhi Imathia.

2002

Fillon bashkëpunimi me Universitetin Aristotelio të Thessaloniki  në  degun e Kërkimeve.

2008

Hapja në tregjet e huaja me krijimin e AGRIS BULGARIA.

2009

Fillon bashkëpunimi me ATIE Krete në fushën e kërkimit.

2010

Ndërtimi i një impianti të ri prodhimi të farave dhe stacionit eksperimental në Ierapetra, Kretë
Krijimi i një stacioni eksperimental në Klidhi  Imathias
Kompania merr formën e  sotme  ligjore aktual pas bashkimit të AGRIS-AGRIPLANT

2011

Zgjerimi i mëtejshëm i biznesit me krijimin e AGRIS Rumani.
Certifikime ISO 9001 & 22000 të njësive prodhuese dhe produkteve në Klidhi Imathias dhe Ierapetra, Kretë.
Fillon bashkëpunimi me Universitetin e Peloponisu në fushën e kërkimit.

2013

Krijimi i Stacionit Eksperimental të Trifylia, Messinias
Marrëveshje

2014

Ertifikimi i njësisë prodhuese të Kretës dhe produkteve sipas GSPP (Pronë e Mirë dhe Praktika e Planit). 

2017

AGRIS bëhet partneri kryesor përfaqësues i Italianit S.I.S.-PRO.SE.ME për Greqinë, Qipron dhe Bullgarinë, duke pasuruar portofolin e produkteve të saj me varietete të reja të drithërave dhe varieteteve të tjera

2020

Hapja ne tregun Shqiptar me krijimin e AGRIS ALBANIA. Perfaqesimin e HM-Clause ne Shqiperi