Back to top
Mundësitë e karrierës

PARAQITJA E CV (biografikut)

Një karrierë në AGRIS do t'ju ndihmojë të realizoni ëndrrat tuaja. Ne ofrojmë mundësi të mëdha rritjeje dhe të ardhura të sigurta për çdo punonjës të aftë. Dërgoni rezyumin( cv-biografikun) tuaj dhe nëse i plotëson kërkesat për një vend të hapur, ne do t'ju kontaktojmë së shpejti. Në çdo rast do ta trajtojmë me konfidencialitet absolut.

Files must be less than 5 MB.
Llojet e lejuar të file: rtf pdf doc docx odt.