Back to top
EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιχειρισιακή Μονάδα Βορείου Ελλάδας - Κλειδί Ημαθίας

Η έδρα της AGRIS είναι στο Κλειδί Ημαθίας, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 100 στρεμμάτων με αποθήκη 1.000 τ.μ. και γραφεία 500 τ.μ..

Το φυτώριο 30 στρέμματα και ο Πειραματικός Σταθμός έκτασης 2 στρεμμάτων, αποτελούν τη βασική μονάδα παραγωγής με δυναμικότητα 80.000.000 σποροφύτων το χρόνο.  Στις ίδιες εγκαταστάσεις βρίσκονται και οι απαραίτητοι χώροι για την Έρευνα & Ανάπτυξη του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Αναλυτικά, η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

  • προβλαστήριο 200 τ.μ.
  • τομέα σποράς με σπαρτικές αυτόματες μηχανές
  • δέκα υπερσύγχρονους θαλάμους επούλωσης εμβολιασμένων σποροφύτων, συνολικής έκτασης 3 στρεμμάτων μοναδικούς στην Ελλάδα με αυτόματη ρύθμιση κλιματικών συνθηκών και δυνατότητα πειραματισμού σε σχέση με τις συχνότητες φωτός και τις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί σημαντικά κεφάλαια στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής για τα συστήματα θέρμανσης βιομάζας, άρδευσης, αραίωσης, φωτισμού και επούλωσης εμβολιασμένων σποροφύτων.

Η εγκατάσταση εφαρμόζει πολύ υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, οι συνθήκες καλλιέργειας είναι απόλυτα ελεγχόμενες και ο μηχανισμός παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα λειτουργίας και είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & 22000.

Επιχειρησιακή Μονάδα Κρήτης - Ιεράπετρα

Η δεύτερη μονάδα παραγωγής της AGRIS βρίσκεται στην Ιεράπετρα Κρήτης και δημιουργήθηκε το 2010 σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 20 στρεμμάτων με αποθήκη 500 τ.μ. και γραφεία 300 τ.μ.

Η Κρήτη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λαχανοκομικές περιοχές της Ελλάδας που εφοδιάζει με λαχανικά όλες τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης.  Η παρουσία λοιπόν της AGRIS σε αυτή την περιοχή είναι στρατηγικής σημασίας.

Το φυτώριο και ο Πειραματικός Σταθμός έκτασης 10 στρεμμάτων και 2 στρεμμάτων αντίστοιχα αποτελούν τη μονάδα παραγωγής, με δυναμικότητα 20.000.000 σποροφύτων το χρόνο.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

  • προβλαστήριο 200 τ.μ.
  • τομέα σποράς με σπαρτικές αυτόματες μηχανές.
  • Θερμοκήπιο παραγωγής σποροφύτων εκτασης 10 στρεμμάτων.

Κυρίαρχος παίκτης στη Λαχανοκομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβλέποντας από πολύ νωρίς την ανάγκη συνολικής διαχείρισης του κλάδου της Λαχανοκομίας στη ΝΑ Ευρώπη και με το δεδομένο της εισόδου των όμορων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008, ιδρύσαμε την πρώτη θυγατρική της AGRIS στη Βουλγαρία και εν’ συνεχεία το 2011, τη θυγατρική της Ρουμανίας.

Με την ίδρυση των θυγατρικών είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στις αναπτυσσόμενες Λαχανοκομικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης τεχνογνωσία σε βαθμό που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Μέσω ξεχωριστών προϊόντων και υπηρεσιών που 

καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της πρωτογενούς τοπικής ζήτησης η AGRIS έχει γίνει ο πολύτιμος συνεργάτης εκείνων που βλέπουν ότι η εξειδίκευση φέρνει αποτελέσματα και υψηλές επιδόσεις σε κάθε επίπεδο.

Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία φιλοδοξούμε να εδραιώσουμε - και ως ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει - δύο ανεξάρτητες από τη μητρική εταιρεία δομές που θα λειτουργούν, εμπλουτίζοντας την τεχνογνωσία AGRIS και μεταφέροντάς την σε όσους την έχουν ανάγκη. Ως εκ τούτου το 90% του προσωπικού των δύο εταιρειών είναι εξειδικευμένοι Γεωπόνοι.

Επισκεφθείτε μας

Οι εγκαταστάσεις, τα φυτώρια και οι πειραματικοί σταθμοί είναι ανοικτοί για επισκέψεις στους συνεργάτες μας. Συμπληρώστε την φόρμα για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε την ημερομηνία της επίσκεψής σας.