Back to top
ПРОУЧВАНИЯ ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ

В AGRIS се стремим да произвеждаме най-добрите зеленчуци за един по-добър свят и знаем, че основата за това е в продуктивните семена и грижите за тях. Участието ни в различни изследователски проекти има тази цел, а именно:  загриженост и популяризиране на заленчукопроизводството, насочването му в един по-продуктивен, богат и устойчив път на развитие, хранене и развитие на света.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ