Back to top
РАЗВИВАЙКИ ГРАДИНАРСТВОТО

Нашата визия и нашите ценности

Нашата визия в AGRIS е непрекъснато подобряване на качеството на работата и опита, които предлагаме, популяризирането на градинарството през призмата на балансираното развитие, постоянните изследвания,  инвестиционната ни политика и разширяването на нашата мрежа от сътрудници в страната и чужбина.

Нашите ценности отразяват тази визия и определят последователния отговор на корпоративната ни мисия. Нашите ценности отразяват тази визия и определят последователния отговор на нашата корпоративна мисия.

Устойчиво развитие

Стратегическо условие за нашия разцвет е задоволяването на нуждите на настоящето, без да се излага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват техните нужди.    

Сътрудничество

Поддържаме култура на партньорство в рамките на компанията и извън нея, търсейки ползотворни съюзи с всеки отделен елемент от Веригата по зеленчукопроизводството от засаждането до сервирането на масата.

Цялостен подход

Природата, плодовете, храната, човекът, предприемачеството – всичко това заедно представлява едно единно цяло, за което ние предлагаме интегрирани и персонализирани градинарски услуги (вертикална интеграция) за всеки.

Глобализация

Продуктивни и подходящи продукти с международен отзвук, доволни производители, конкурентоспособност и доверие без граници: мислим глобално, проучваме и действаме локално. Участваме в новата планетарна визия за балансирано развитие и хранене с качествени характеристики.

Нашата мисия в AGRIS е:

Да създаваме допълнителна стойност и да подкрепяме нашите партньори, предлагайки им най-продуктивните посадъчни материали и услуги.
Да произвеждаме разсади, които са подходящи, издръжливи, надеждни и могат да осигурят здравословни и изключителни реколти.
Да се грижим за финансовата и предприемаческа устойчивост на компанията с инвестиции и възможни стратегии.
Да зачитаме природата, от която се произвежда цялото богатство, намалявайки вредните ефекти върху околната среда.
Да увеличаваме ефективността на културите в дългосрочен план, осигурявайки биоразнообразието и здравето на земята.
 

Да осигуряваме на всеки производител или земеделска кооперация отговорни и адаптирани към обработваната от тях земя агрономически инструкции.
Да подпомагаме развитието на градинарството, увеличавайки капацитета му и свързвайки тези, които участват в него.
Да се възползваме ефективно от резултатите от нашата изследователска дейност, създавайки иновации.
Да подпомагаме местната икономика.