Back to top
Добре дошли!

Тук култивираме една нова визия за развитието на зеленчукопроизводството.

От 1983 г. AGRIS създава една нова перспектива за Гърция и едно ново поле за производство на зеленчуци без граници, но с изключителна стойност за всеки.

Нашата амбиция е да бъдем първият избор на нашите клиенти, предлагайки интегрирани услуги по градинарство и  обслужване на високо ниво. Нашата цел е да бъдем модерна и динамична компания в областта на градинарството. Желаем да запазим водещата си позиция на пазара с решаващо присъствие в Европа. Да постигаме отлични резултати в областта на изследванията и качеството на продуктите, които произвеждаме. Да прилагаме най-добрите практики по отношение на околната среда и обществото.


 

 

Да инвестираме в най-модерната инфраструктура и най-заслужилите хора. И разбира се, да предлагаме най-добрата трудова среда.За да постигнем всичко това, прилагаме цялостен стратегически план за развитие. Реагираме ефективно на бързите промени в нашия отрасъл. И сме горди, защото след три десетилетия ние сме единствената специализирана фирма в нашата сфера със съхранена сила, лоялност и иновативност.

200

ОБЩА ПЛОЩ СОБСТВЕНИ
ЗЕМИ В ДЕКАРИ

6

РАЗЛИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

40

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ В ДЕКАРИ

10

КАМЕРИ ЗА ЗАРАСТВАНЕ НА ПРИСАДЕНИ РАСТЕНИЯ

100

МИЛИОНИ РАЗСАДИ ЕЖЕГОДНО

12

МИЛИОНИ ПРИСАДЕНИ РАЗСАДИ ЕЖЕГОДНО

3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СТАНЦИИ В РАЗЛИЧНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗОНИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

164

РАБОТНИЦИ

70

АГРОНОМИ

Изключителен представител на HM Clause в Гърция, Румъния, България

SIS

Основен партньор и дистрибутор за Гърция, Кипър и България

Сертификати

Градинарство - ценно за всички

Нашата дейност в AGRIS включва научни изследвания, развитие, производство и търговия с посадъчен материал, както и цялата верига на зеленчукопроизводство на AGRIS, която включва консултантски услуги за отглеждане и договорирано земеделие.

Качество, сигурност, стабилност на продукта и надеждност на доставките, които определят нашето обслужване и гарантират отличното сътрудничество с нас. Производството на качествени зеленчуци подобрява правилното хранене, но и конкурентоспособността. Допринася за индивидуалното, но и обществено здраве.

Това означава устойчивост, а в AGRIS това е основата на нашата корпоративна култура, която води до резултати, по-важни от самата компания, тъй като водят до реален растеж и създаване на стойност за всички.

Тази цялостна философия прилагаме  към всеки сектор на нашата работа чрез разработване на продукти и услуги по градинарство, обслужващи всеки елемент на веригата - надеждно и качествено.

На нуждите на производителите, на пазара и на потребителите от добри реколти, ноу-хау и качествени зеленчуци, AGRIS отговаря с гарантиран посадъчен материал и решения, които развиват сътрудничеството, опазват околната среда и подобряват конкурентоспособността на сектора.
 

По-конкретно:

 • Разглежда специфичните биоклиматични характеристики на даден регион, създава и предлага специализирани и адаптирани решения, които са полезни за околната среда, производителя, потребителя и следователно - за цялото общество.
 • Внася и разпространява най-продуктивните земеделски хибриди.
 • Произвежда и разпространява надеждни разсади - самовкоренени, присадени, двустволови, хидропонни растения.

 • Осигурява връзка между селскостопанското производство и пазарите с договори за договорирано земеделие.
 • Направлява производителите като им предоставя отговорни технически консултации.
 • Осигурява цялостно обслужване, предлагайки интегрирано предложение за зеленчукопроизводство, което осигурява връзка между всички елементи на веригата и повишава устойчивото развитие.
 • Допринася за изследователската дейност и бъдещето на зеленчукопроизводството в Югоизточна Европа.

Динамичен Инвестиционен План

През последните шест години инвестиционен план на стойност 6 000 000 евро, показващ добри резултати, прави AGRIS доминираща фирма в сектора на градинарството за Югоизточна Европа.

 

Целите на нашата инвестиционна стратегия са:

 • иновация в областта на размножаващите материали, чрез научна дейност и постоянна модернизация
 • развите и установяване на чуждестранни пазари
 • позитивно икономическо развитие
 • развитие на сектора

Модернизирахме първото производствено съоръжение, намиращо се в Клиди, чрез:

 • създаването на десет моделни възстановителни камери за присадени растения
 • нови системи за отопление, напояване, разпределение на растенията и контрол на производството
 • ново производствено съоръжение за разсад на о. Крит
 • попълване на екипа на AGRIS България и AGRIS Румъния с квалифицирани кадри
 • създаване на нова опитна станция в Trifylia, Messenia която е отворена за посетители