Back to top
HULUMTIMI PËR NJË BOTË MË TË MIRË

Në AGRIS ne përpiqemi të prodhojmë perime më të mira për një botë më të mirë, dhe ne e dimë se kjo është e rrënjosur në farën dhe kujdesin prodhues. Përfshirja jonë në projekte të ndryshme kërkimore është pikërisht ky shqetësim dhe qëllimi për të promovuar Perimet në mënyrën më produktive, të pasur dhe të qëndrueshme të zhvillimit, ushqimit dhe evolucionit të botës sonë.