Back to top
Innovation

Hibride më Prodhuese

Në pyetjen nëse mund të kemi perime më të mira, ne në AGRIS themi po. Natyra ka përgjigjet për produktet që mund të ndryshojnë të dhënat dhe të përmirësojnë Perimet, produkte që respektojnë punën e prodhuesit dhe ofrojnë të lashtat më produktive, produkte që sigurojnë shëndet më të mirë dhe të ardhura më të mëdha.
Në AGRIS ne i kërkojmë këto përgjigje dhe pasurojmë vazhdimisht gamën tonë të produkteve me hibride të reja, duke eksploruar vazhdimisht mundësitë dhe duke zbuluar më të mirat. Në këtë kontekst, ne marrim pjesë në programe kërkimore që synojnë të kërkojnë hibride për mjedise specifike lokale, rezistencë ndaj rrezikut dhe mbjellje në zona të shumta të korrjeve.

Back to Innovation