Back to top
Innovation

Vaksinim


Në uljen e cilësisë dhe sasisë së prodhimit nga shfrytëzimi intensiv i fushës, si dhe sëmundjet e bimëve nga kërpudhat e tokës, ne propozojmë fidanë të inokuluar AGRIS si mjetet më të besueshme të prodhimit të mirë dhe të qëndrueshëm. Ideja themelore e shartimit është ndjekur në bujqësi për shekuj tani.

Në AGRIS, megjithatë, kemi një koncepti centrikë për  rritjen e   bimëve , duke krijuar sisteme më të forta rrënjësore dhe shtame më të efektshme mbi tokë sepse teknika e përdorur për secilën specie është testuar in vitro, është testuar në terren dhe është vendosur pas testeve dhe matjeve të rezistencës dhe rendimentit. .
Shërimi bëhet në kushte plotësisht të kontrolluara dhe të pashqetësuar, me lagështi të lartë dhe spektër LED të specieve të ndryshme për specie në dhomat e reja standarde të shërimit të fidanëve. Ndërsa, natyrisht, sistemet më të reja të monitorimit dhe kontrollit të prodhimit sigurojnë cilësi dhe shpërndarje në kohë.

Kështu që kultivuesit shijojnë:
• Fidanë të përshtatshëm të aftë të përballojnë kushtet e pafavorshme të motit dhe sëmundjet e tokës
• Njëtrajtshmëri frutash, cilësi më e madhe dhe e qëndrueshme

Back to Innovation