Back to top
Innovation

Institucionet Akademike

Rol kritik dhe thelbësor  në misionin tonë kërkimor ka  bashkëpunimi ynë shumëplanësh me Universitetin Aristotelio të Thessalonikis   që nga viti 2002, ATEI të Kretës që nga viti 2009 dhe ATEI të Peloponisut që nga viti 2011  dhe i përket :


• studimeve për përshtatjen e materialit përhapës në zona të ndryshme të bimësisë dhe matjet e performancës së tij
• Sistemeve të monitorimit, matjes dhe dokumentimit të të korrave
• programeve  kërkimore që synojnë të kërkojnë hibride për mjedise specifike lokale, tolerancën ndaj rrezikut dhe mbjelljen në zona të shumta të korrjeve
• programeve  të menaxhimit të integruar duke përdorur  ekspertizën
Rezultatet e sondazheve hibride të AGRIS janë zbatuar në Stacionet Eksperimentale në Imathia, Kretë dhe Messinia.

Back to Innovation