Back to top
Innovation

Bimë me dy burime-rrjedhime

Shërimi i bimëve me dy burime (rrjedhime) bëhet në mjedisin plotësisht të kontrolluar elektronikisht të kabinave standarde AGRIS dhe me përdorimin e ndriçimit teknik LED. Kur shërimi është i plotë, ato çohen në serra që mund të përdorin ndriçimin shtesë deri në 18 orë në ditë dhe hollohen çdo ditë deri në datën e dorëzimit të tyre.
Kështu, prodhuesit marrin dhe mbjellin bimë me dy nivele dhe kështu japin rendimente më të larta, me një kosto të zvogëluar, sesa bimët me një burim(rrjedhim).

Back to Innovation