Back to top

Regulament Tombola "Agris 10 Ani”

 

Art. 1. Organizatorul concursului.

Organizatorul concursului “Agris te viziteaza si te premiaza”, este S.C. Agris Seeds Plants S.R.L., cu sediul in Otopeni, str. Drumul Garii Odai, nr 1A, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J23 / 647 / 2011, Cod Unic de Inregistrare fiscala RO 28170536.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul https://www.agrishorticulture.com/ro.

Art. 2. Perioada de participare si inscriere si aria de desfasurare.

Concursul se desfasoara in perioada 16 August 2021 – 17 Septembrie 2021, in cadrul caravanei „Agris 10” la fermierii vizitati de organizator in cadrul campaniei de promovare a companiei.

Art. 3. Dreptul de participare si conditii de participare

Concursul “Agris te viziteaza si te premiaza” este accesibil persoanelor pe care organizatorul le-a vizitat in cadrul caravanei.

Participantii trebuie sa fie posesori ai unui buletin de identitate sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat) si sa aiba peste 18 ani, impliniti la data inscrierii.

La acest concurs nu pot participa angajati ai firmei S.C.  Agris Seeds Plants S.R.L.

Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei S.C. Agris Seeds Plants  S.R.L. si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie, din partea Organizatorului, pe intreg parcursul concursului. Scopul constituirii bazei de date este desemnarea castigatorilor campaniei.

Art. 4. Mecanismul tombolei

Pentru a fi inscris in tombola, fiecare participant trebuie sa fi fost vizitat de reprezentatii companiei in cadrul caravanei „Agris 10”, si sa fi completat talonul de concurs.

Fiecare participant ce indeplineste conditiile de participare, va primi un cupon de participare la tombola, care va fi inscris in lista de extragere a castigatorilor.

Art.5. Desemnarea castigatorilor

Castigatorii premiilor vor fi desemnati in urma unei trageri la sorti cu ajutorul site-ului www.tragerilasorti.ro si va fi anuntat, in data de 25 Noiembrie, pe pagina campaniei si pagina de Facebook.

Fiecare castigator are dreptul de a participa o singura data la tombola, astfel nici un participant nu poate castiga mai mult de 1 premiu, chiar daca are mai multe cupoane de participare la tombola.

Castigatorii vor fi contactati la numarul de telefon, inregistrat in conturile acestora. Data limita pentru revendicarea premiilor este 20 Decembrie 2021.

 

 

Art. 6. Premiile acordate

Premiile acordate sunt urmatoarele:

4 premii x 3000 seminte tomate roz ( cate unul pentru fiecare zona, Ardeal, Moldova, Muntenia, Oltenia)

Castigatorii au obligatia sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre organizator sau reprezentantii acestuia, pentru a se stabili modalitatea de inmanare a premiilor. Fiecare castigator va fi contactat de maxim 3 ori, in termen de 10 zile lucratoare de la incheierea extragerii. Daca in urma contactarii participantul nu raspunde la telefon/email, acesta pierde calitatea de castigator. Convorbirile telefonice nu vor fi inregistrate.

Premiile se vor trimite prin curier rapid, transport gratuit sau, in cazul ridicarii de la sediul firmei S.C. Agris Seeds Plants S.R.L. ori predare personala, predarea se va face prin semnarea unui process verbal de predare-primire.

Art. 7. Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare.

Organizatorul, precum si alte persoane implicate in tombola nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea organizatorului. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativi de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

Art. 8. Confidentialitatea datelor.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

Art. 9. Forta majora.

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament

Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Art. 10. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului. Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca. In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clause vor ramane in vigoare.

 

Organizator S.C Agris Seeds Plants  S.R.L.

Prin impurtenicit Claudiu Ardelean.