Back to top

Г-н Кумундурос има двадесет годишен професионален опит в областта на фармацевтичните продукти в Гърция. Преди да се присъедини към AGRIS е работил на ръководни позиции в реномирани гръцки и международни компании за лекарства, в които се откроява и многократно е награждаван за своите лидерски умения и постижения в разработването и прилагането на стратегии за продажби и маркетинг. В AGRIS от позицията на Търговски директор оглавява Търговския отдел на компанията, който освен търговските  дирекции по места включва Дирекцията по обслужване на клиенти и Маркетинговия отдел на компанията. Г-н Кумундурос е завършил Факултета по природни ресурси и селскостопанско инженерство в Аграрния университет в Атина (АУА) и е възпитаник на Факултета по Инженеринг, производство и администрация към Техническия университет на остров Крит. Живее в Солун и има двама сина.