Back to top

Z. Kumundhuros ka njëzet vjet përvojë profesionale në shitje dhe marketing. Para se të bashkohej me AGRIS, ai mbajti poste të larta drejtuese në kompani të njohura shumëkombëshe dhe kompani  greke për mjekësisë njerëzore, ku u shpërblye dhe u dha në mënyrë të përsëritur për udhëheqjen dhe arritjet e tij në hartimin dhe zbatimin e Shitjes dhe Tregut Strategjik dhe Marketing . Në AGRIS, ai mban pozicionin e Shefit të Menaxhimit Tregtar në Departamentin Tregtar të Kompanisë, i cili përveç zyrave lokale të shitjeve përfshin Shërbimin e Konsumatorëve, Marketingu dhe Analizën e Biznesit.  Z. Kumundhuros është i diplomuar në Departamentin e Burimeve Natyrore dhe Inxhinierisë Bujqësore të Universitetit Bujqësor të Athinës