Back to top

Z. Kintzonidis është agronom me përvojë të shkëlqyeshme në materialin për mbarështim.Është i diplomuar në Departamentin e Bujqësisë të Universitetit Aristotel të Selanikut. Ai mban pozicionin e Drejtorit të Prodhimit të AGRIS.Ka punuar në kompani që nga viti 2001 kur  u  përfshi në  filialin AGRIPLANT. Para se të anëtarësohej në AGRIS, ai punoi në kompani të ndryshme të industrisë si Menaxher i Prodhimit dhe Menaxher i Laboratorit( Production Manager και Laboratory Manager) Jeton në Selanik me gruan dhe tre fëmijët e tyre.