Back to top

RRUGA TË E REJA NË EVOLUCIONIN E PERIMEVE

Programi i Bujqësisë së   kontratave  AGRIS mbështetet në  bashkëpunimin e prodhuesve dhe ndërmarrjeve të përpunimit, tregtimit dhe tregtimit të perimeve. Qëllimi ynë është të hapim shtigje të reja në fushën e kultivimit të perimeve dhe zhvillimit të ekonomisë rurale.
Roli ynë është koordinimi dhe këshillimi. Duke u anëtarësuar në Programin AGRIS, përfitimet për prodhuesit dhe sipërmarrësit janë të rëndësishme:
Përfitimet për biznesët:
• Produkt i një cilësie specifike dhe specifikimesh të përshtatura për nevojat e biznesit të biznesit
• Perime cilësore
• Kontroll absolut mbi lëvizjen e perimeve
• Furnizues të garantuar të besueshëm
Përfitimet për prodhuesit
• Hibride prodhuese që garantojnë korrje më të madhe
• Aftësia për të rritur hibride të reja të përshtatura me kushtet e tokës tuaj
• Shërbime Këshillimi
• Shkarkimi dhe çmimi i siguruar
• Qasje në tregjet e reja me mundësi të reja dhe mundësi biznesi

Back to Services
Shqipëri translation unavailable for .